Wniosek czasowo niedostępny

 

Szanowni Państwo,

 

Z dniem 25.05.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zgodnie z powyższą regulacją, administrowanie i przetwarzanie danych osobowych podlegać będzie szczególnym regulacjom unijnym wymagającym zmian w systemach zabezpieczeń. W związku z tym zmuszeni jesteśmy do zawieszenia możliwości zawierania umów OC funkcjonariuszy publicznych za pośrednictwem strony internetowej www.funkcjonariusze.e-wniosek.com z dniem 25.05.2018 r.

W dniu 25.05.2018 r. strona została czasowo zawieszona do dnia ustalenia nowych procedur ochrony danych osobowych. Zawieranie umów jest obecnie możliwe poprzez wypełnienie wniosku w wersji papierowej i przesłanie pocztą na adres: PWS Konstanta S.A. Ul. Łucka 20 lok. 1301 00-845 Warszawa oraz skanu na adres e-mail: k.kosim@pwskonstanta.pl

W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: 22 654 39 51/52

Pobierz wniosek

Program

CO SIĘ ZMIENIŁO PO 17 MAJA 2011?

 

W związku z wejściem w życie w dniu 17 maja 2011 roku ustawy z dnia 20 stycznia 2011 roku o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. z 2011 r, Nr 34, poz. 173), wprowadzono instrumenty prawne, na podstawie których funkcjonariusze publiczni Skarbu Państwa, jednostek samorządu i innych podmiotów, ponoszą odpowiedzialność majątkową z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu władzy publicznej.


NIE MYLI SIĘ TEN, KTO NIC NIE ROBI

 

Rozwiązaniem pozwalającym przenieść odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego z tytułu powstałych szkód na ubezpieczyciela jest zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych (dalej: OC FP) chroni przed::

 • roszczeniami majątkowymi powstałymi w związku ze szkodami wyrządzonymi przy wykonywaniu władzy publicznej (ustawa z dnia 20 stycznia 2011 roku o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa),

 • roszczeniami związanymi z odpowiedzialnością majątkową funkcjonariusza publicznego jako pracownika (wg kodeksu pracy).


WARTOŚĆ DODANA OFERTY PWS KONSTANTA SA

 

 1. Ubezpieczenie ma charakter zindywidualizowany – funkcjonariusz publiczny samodzielnie zawiera  umowę  i opłaca składkę.
 2. Dowolny wybór sumy gwarancyjnej a nie narzucone limity. Możliwość wprowadzenia dodatkowych limitów.
 3. Brak ograniczeń odnośnie jednostek administracji i zróżnicowania składek.
 4. Okres ubezpieczenia: 12 m-cy, przy czym dla osób przystępujących do końca 2011 r. ochrona jest zapewniona od dnia wejścia w życie ustawy, tj od dnia 17.05.2011. r., a dla pozostałych -  od dnia złożenia wniosku.
 5. Brak udziału własnego funkcjonariusza publicznego w wypłacie odszkodowania.
 6. Ochrona zgodnie z ustawą z 20.01.2011 do dwunastokrotności wynagrodzenia, nie więcej niż określona maksymalna sumy gwarancyjna.
 7. Dodatkowa suma gwarancyjna w wysokości trzykrotności wynagrodzenia nie więcej niż  50 000 zł dla odpowiedzialności na gruncie kodeksu pracy.
 8. Dodatkowa suma minimum 15 000 zł na koszty ochrony prawnej w związku z wniesieniem roszczenia wobec funkcjonariusza publicznego.

Od dnia 01.02.2015 r. program ubezpieczenia OC FUNKCJONARIUSZY został podzielony na dwa PAKIETY:

 1. PAKIET ZŁOTY – obecnie funkcjonujący szeroki zakres ochrony,
 2. PAKIET SREBRNY – nowy zakres ochrony z niższymi składkami ubezpieczeniowymi.


Szczegóły zakresów ubezpieczenia w zakładce „Zakres ubezpieczenia i dokumenty

 

ILE KOSZTUJE OCHRONA?

 

Podstawowe* warianty składek i sum gwarancyjnych na jedno i wszystkie zdarzenia na każdego ubezpieczonego funkcjonariusza publicznego (płatność jednorazowa):

Odpowiedzialność ubezpieczyciela do dwunastokrotności wynagrodzenia, nie więcej niż do wysokości poniższej sumy gwarancyjnej:

Suma gwarancyjna (w PLN)

Składka (w PLN)

  PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY

25 000

106

70

35 000

132

85

50 000

159

95

70 000

185

110

75 000

194

115

90 000

221

133

100 000

246

147

120 000

275

165

150 000

299

180

300 000

440

265

 

DLACZEGO NIEKTÓRE OFERTY SĄ DUŻO TAŃSZE?

Podstawowym parametrem wpływającym na cenę jest tzw. zakres czasowy odpowiedzialności. Z uwagi na stadialność wypadku w ubezpieczeniu OC Zakład Ubezpieczeń może przyjąć odpowiedzialność w okresie ubezpieczenia za uchybienie (rekomendowane przez nas rozwiązanie), szkodę lub zgłoszone roszczenie Czytaj więcej >>>  

       * więcej wariantów w zakładce Sumy gwarancyjne i składki

 

  

    


 

 

 
Netfaktor - agencja multimedialna
  Program     O nas     Zakres ubezp.     Suma gwar. i składki     Zawarcie umowy ubezp.    kontakt     Logowanie  
 
© Netfaktor 2010-2018 : designed & webmastering by Netfaktor